HASIL SELEKSI MAHASISWA BARU PPS IAID 2010-2011

Nomor    : 07/ PS-Pendis/PPs-IAID/XI/2010
Lampiran : 1 (satu) lembar 
Perihal    : Hasil Seleksi Mahasiswa Baru PPs IAID

Kepada,
Yth. Mahasiswa Baru PPs IAID
di
       Tempat.

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah memperhatikan hasil seleksi mahasiswa baru PPS IAID tanggal 1 Nopember 2010 dan hasil rapat pengelola  Program Pascasarjana IAID tanggal 2 Nopember 2010, memutuskan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat ini diterima sebagai mahasiswa Program Pascasarjana IAID Program Studi Pendidikan Islam TahuncAkademik 2010/2011.

Untuk itu nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini agar segera melaksanakan registrasi daftar ulang sesuai dengan jadwal dan ketentuan sebagaimana terlampir.Untuk konfirmasi dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Pascasarjana 0265 774377.

Demikian surat kami sampaikan. Atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 

Darussalam, 3 Nopember 2010
Direktur,

TTD

Prof. Dr. H. Dede Nurzaman, M.A.

 

 

Lampiran:

DAFTAR MAHASISWA  BARU GEL. I YANG DITERIMA PADA PRODI PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA  (S-2)  IAID TH. AKADEMIK 2010/2011

 

NOMOR

N A M A

L/P

ASAL

KET.

URT

SELEKSI

PERGURUAN TINGGI

1

10.

0

 01

KUSNANDAR

 L

IKIP BANDUNG

 

2

10.

0

 02

JEJE ZAINAL MUSTOPA

 L

IKIP BANDUNG

 

3

10.

0

 04

EULIS HABIBAH

 P

STAI YAMISA BDG

 

4

10.

0

 05

TRI ERYANI

P

IAIN BANDUNG

 

5

10.

0

 06

ISAH NURNGAISAH

P

UNISBA

 

6

10.

0

 08

SAEPUL MILAH

L

IAID CIAMIS

 

7

10.

0

 09

TONI RUSTANDI

L

IAID CIAMIS

 

8

10.

0

10

DADANG MUHAJIRIL HUSNA

L

UIN YOGYAKARTA

 

9

10.

0

11

ASAD HAFIDZ. MIRAGE MIRAJA

L

UIN YOGYAKARTA

 

10

10.

0

12

MAHMUDIN

L

IKIP BANDUNG

 

11

10.

0

13

KAKA RUSKANDI

L

IAIC TASIKMALAYA

 

12

10.

0

14

ASEP SAEPUL MUBAROK

L

STIT TASIKMALAYA

 

13

10.

0

15

HAMDANAH

P

STAI TASIKMALAYA

 

14

10.

0

17

NURUS SA'ADAH

P

IAID CIAMIS

 

15

10.

0

18

IRMAN NURMANSYAH

L

IAIN BANDUNG

 

16

10.

0

19

SAEFUL UYUN

L

IAID CIAMIS

 

17

10.

0

20

AMARULLAH HS.

L

IKIP BANDUNG

 

18

10.

0

21

MUNIFAH

P

IAID CIAMIS

 

19

10.

0

22

KOKOM KOMARIAH

P

STAI TASIKMALAYA

 

20

10.

0

23

ASEP NURDIN

L

IAIN YOGYAKARTA

 

21

10.

0

24

TATANG TAHYAN

L

IAID CIAMIS

 

22

10.

0

25

HAMBA FAUZI RAHMAN

L

UIN JAKARTA

 

23

10.

0

26

YUYUS

L

IAID CIAMIS

 

24

10.

0

27

MARIAH ULFAH

P

IAID CIAMIS

 

25

10.

0

28

MULYANA

L

IAIN BANDUNG

 

26

10.

0

29

ZAENAL MUTAQIN

L

IAIN BANDUNG

 

27

10.

0

30

ARIS. MUJIRAHARJO

L

IKIP YOGYAKARTA

 

28

10.

0

31

N.KENENG QORIAH

P

IAID CIAMIS

 

29

10.

0

32

HERYANI

P

IAID CIAMIS

 

30

10.

0

33

OMANG KOMARUDIN

L

IAID CIAMIS

 

31

10.

0

34

DIDING ABDUROHIM

L

STIT TASIKMALAYA

 

32

10.

0

35

ROSIDIN

L

IAIN BANDUNG

 

33

10.

0

36

DUDU

L

IAID CIAMIS

 

34

10.

0

37

TIKA RUSTIKA

L

IAIN BANDUNG

 

35

10.

0

38

E. ZAENAL MUTTAQIN

L

IAIN BANDUNG

 

36

10.

0

39

MUHLISIN

L

IAID CIAMIS

 

37

10.

0

42

ISMAIL RIDWAN

L

IAIN BANDUNG

 

38

10.

0

43

KUSWENDI

L

IAIN BANDUNG

 

39

10.

0

45

ABDUL MUIZ ALI

L

IAIN YOGYAKARTA

 

40

10.

0

46

HARIS HENDRIANA

L

IAID CIAMIS

 

 

KOMENTAR

Apakah Ini Sering Terjadi Pada Anda?

Dari Abu Hurairah R.a. Berkata: Rasulullah Saw Bersabda, "Apabila Telah Diserukan Adzan Untuk Shalat Maka Berlari Mundurlah Setan Sambil Terkentut-kentut, Hingga Tidak Terdengar Olehnya Suara Adzan Itu. Apabila Adzan Telah Selesai, Ia Pun Datang Kembali. Kemudian Ia Mengganggu Hati Orang Yang Shalat, Seraya Berkata, 'Ingatlah Ini Dan Ingatlah Itu.' Padahal Yang Demikian Itu Tidak Pernah Diingatnya Sebelum Shalat. Sehingga Orang Yang Shalat Itu Tidak Tahu Lagi, Sudah Berapa Rakaatkah Shalat Yang Dikerjakannya Itu."

TOP